MEDCAL

Kalibrasyon Nedir ?

Kalibrasyon, ölçü ve test aletlerinin belirli koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini referans alarak, doğrululuklarının ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan işlemler dizisidir.

Kalibrasyon ile;

  • Üretilen ürünün uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır.
  • Firmada yapılan ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır.
  • Yüksek üretim kalitesi elde edilir.
  • Hatalı üretim sebebiyle oluşacak zararların önüne geçilir.
  • Müşteriden haksız kazanç veya müşteriye haksız menfaat sağlanması önlenir.
  • Sağlık, gıda, iş güvenliği ve tüketim gibi alanlarda, büyük önem arz eden ölçüm sistemlerinin doğruluklarını sağlanır.

MEDCAL olarak;

ISO/IEC 17025-Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standartları gereğince faaliyetlerimizi yürüterek, kalibrasyon sonuçlarının güvenilirliğini sağlamakla birlikte;

           Medikal cihazlara yönelik bilirkişi görüşü gerektiren durumlarda danışmanlık ve ekspertiz hizmeti vermekteyiz.

Ülke genelinde 40’ın üzerinde resmi kurum, üniversite ve özel işletmeye kalibrasyon hizmeti sağlanmaktadır…