Acil durumlarda en etkin iletişim aracı; “TELSİZ”

Depremler, fırtına vb. doğal afetler ile insani hatalardan kaynaklanan yangın, patlama gibi felaketler sonrasında, iletişim sistemleri de genellikle zarar görür, bireysel iletişim sekteye uğrar, arama-kurtarma çalışmalarında sıkıntılar yaşanabilir. Asker, polis, belediyeler, AKUT, 112 gibi arama kurtarma ve acil duruma müdahale ekiplerinin, iletişimlerini sürdürebilmeleri ve kurtarma çalışmalarını koordineli yapabilmeleri ve özel birçok işletmenin (oteller, fabrikalar vb) kesintisiz iletişim kurabilmesi için TELSİZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ’ne ihtiyaçları kaçınılmazdır!

Telsiz Sistemleri;

Güç yedekleri (Mobil telsiz sistemleri çoğunlukla uzun süreli elektrik kesintilerine dayanacak şekilde tasarlanır.)

Şebeke dışı aramalar (Elektrik kesintileri meydana geldiğinde bile, bir bölge içindeki mobil telsiz tek yönlü veya doğrudan modda çalışmaya devam edecektir.)

Özel Frekans Kanalları (GSM ağları aşırı yükleyerek telefon arama hatalarına yol açar. Kritik iletişim için kullanılan telsiz ağları için özel kanallar vardır.)

Sağlam, dayanıklı tasarımları (Sağlam, dayanıklı taşınabilir cihazlar kritik iletişimin çalışır durumda kalmasını sağlamak için hayati öneme sahiptir.) ile vazgeçilmez bir iletişim aracıdır.

 Gerek bireysel gerekse kurumsal olarak hangi telsiz size uygundur öğrenmek ve temin etmek için MEDPRONICS ile iletişime geçin.